สาขาและตัวแทน

สาขาหลัก 3 สาขา

สาขา บ้านจั่่น
999/9 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ อุดรธานี-ขอนแก่น ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร.042-111-111

สาขา โพศรี
345/1-3 หมู่2 ถ.โพศรี(หลังวัดโพธิสมภรณ์) ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร.042-219555-58

สาขา สะพานนวรัฐ
49/9 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัตเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร.053-266111