VT Namnueng

เริ่มต้นและเติบโต...

จากครอบครัวคุณย่าวีและคุณปู่ตวน จากครอบครัวคุณย่าวีและคุณปู่ตวน ชาวเวียดนามอพยพ หาเลี้ยงชีพด้วยการหาบเร่ ด้วยรสชาติ ความสดใหม่ และความใส่ใจในคุณภาพอาหาร กิจการครอบครัวเล็กๆ จึงกลายเป็นที่นิยม มากขึ้นเรื่อยๆ

สืบสานและถ่ายทอด

จนต่อมาคุณทอง กุลธัญวัฒน์ ลูกชายคนที่สามของครอบครัว
ได้สืบสานต่อยอด ภูมิปัญญาในการทำอาหารเวียดนาม ขยายกิจการ ที่จังหวัดอุดรธานี โดยมีชื่อร้านว่า วีทีี แหนมเนือง (วี มาจากชื่อของคุณย่าวี และ ที มาจากชื่อของ คุณปู่ตวน) เมื่อปี พ.ศ.2540

สร้างสรรค์ และส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับทุกคน...

ปัจจุบัน บริษัท วีที แหนมเนือง จำกัด สาขาหลักปัจจุบัน บริษัท วีที แหนมเนือง จำกัด สาขาหลัก (Headquarter) ตั้งอยู่จังหวัดอุดรธานี จำหน่ายอาหารเวียดนามและของฝากท้องถิ่น มีตัวแทนจำหน่ายและสาขารวม 15 แห่งทั่ว ประเทศ ซึ่งยังคงยึดหลักที่ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึง วันนี้คือ “ครอบครัววีที ตั้งใจจะส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับทุกคน" คัดสรรอาหารที่ดี มีคุณภาพ (Good Quality) อาหารที่ดีต่อสุขภาพ
(Good Health)และเป็นอาหารที่สร้างความสุขใจให้กับทุกคน“

คัดสรรอาหารที่ดี มีคุณภาพ (Good Quality) อาหารที่ดีต่อสุขภาพ (Good Health)และเป็นอาหารที่สร้างความสุขใจให้กับทุกคน“

แนวคิดแบบวีที วิสัยทัศน์และไอเดียทางธุรกิจ

แนวคิดแบบวีที วิสัยทัศน์และไอเดียทางธุรกิจ แนวคิดแบบวีที วิสัยทัศน์และไอเดียทางธุรกิจ “ครอบครัววีที ตั้งใจจะส่งมอบส่ิงดีๆ ให้กับทุกคน” คัดสรรอาหารที่ดี มีคุณภาพ (Good Quality) อาหารที่ดีต่อสุขภาพ (Good Health) สร้างความสุขใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Good life) ให้กับทุกคน

คัดสรรอาหารที่ดี มีคุณภาพ (Good Quality)

อาหารที่ดีต่อสุขภาพ (Good Health)

และเป็นอาหาร ที่สร้างความสุขใจให้กับทุกคน เราใส่ใจในรายละเอียด และเป็นอาหาร ที่สร้างความสุขใจให้กับทุกคน เราใส่ใจในรายละเอียด ทุ่มเทให้กับการทำงาน เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา ด้วยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในระยะยาวกับทุกๆ ภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์เราก้าวไปไกลกว่า เรื่องอาหาร แต่เป็นความเชื่อมั่น ที่จะสรรสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้แก่ผู้คนผ่านธุรกิจของเรา
Always improve and think different

เราถามตัวเองอยู่เสมอว่า มีวิธีใดที่ดีกว่าวิธีที่ทำอยู่หรือ ไม่เราถามตัวเองอยู่เสมอว่า มีวิธีใดที่ดีกว่าวิธีที่ทำอยู่หรือไม่ นั่นคือแนวคิดที่ทำให้เราสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีเอกลักษณ์ และสรรสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ให้ผู้คนทั่วไป เพื่อคุณภาพชีวิตของ ผู้คนทุกคน เริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะผลิตและสร้างสรรค์อาหาร ที่ดีมีคุณภาพ ทั้งรสชาติ ความสดใหม่ และคุณค่าต่อสุขภาพ ในราคาย่อมเยาให้แก่ผู้คนทั่วไป ไม่ใช่แค่ คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ซึ่งการจะทำสำเร็ตได้นั้นต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ ทั้งรสชาติอาหาร ความสดใหม่ ประโยชน์ของอาหาร ราคาสินค้า และคำนึงถึงความยั่งยืนของทั้งผู้คนสังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่เรายึดมั่นในทุกขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่การคัดเลือกสินค้า เฟ้นหาวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ และการขนส่งสินค้า โดยมีเป้าหมาย ให้ผู้คนได้รับประทานอาหารที่มีรสชาติดี มีคุณภาพ มีความสดใหม่ ได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

VT Namnueng 1997