สาขาหลัก 3 สาขา

สาขา บ้านจั่่น

999/9 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ อุดรธานี-ขอนแก่น ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทร.042-111-111

สาขา โพศรี

345/1-3 หมู่2 ถ.โพศรี(หลังวัดโพธิสมภรณ์) ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร.042-219555-58

สาขา สะพานนวรัฐ

49/9 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัตเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร.053-266111