สาขา มิตรภาพ: 999/9 หมู่4 ถ.มิตรภาพ อุดรธานี-ขอนแก่น ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร.042-111111 แฟกซ์ 042-111999

สาขา โพศรี: 345/1-3 หมู่2 ถ.โพศรี(หลังวัดโพธิสมภรณ์) ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร.042-347111,042-348740-2 แฟกซ์ 042-348551

 

E-mail: pornchulee.m@vt-namnueng.com เจ้าหน้าที่ admin