รายการอาหาร

  แหนมเนือง   กุ้งพันอ้อย   แหนมซี่โครง   แหนมใบมะยม  
                 
  บั๋นแบ่ว   หมูทอดทรงเครื่อง   บั๋นฮ๋อย   ขาหมูยัดไส้  
                 
  กระยอสด   กระยอทอด   ขนมจีนแกงไก่   ขนมจีนทรงเครื่อง  
                 
  หมูยอ   ใส้กรอก   พันหอม   หมูยอทอด