รายการอาหาร

  แหนมเนือง   กุ้งพันอ้อย   แหนมซี่โครงหมูทอด   แหนมใบมะยม  
  ชุดใหญ่ 10 ไม้ ราคา 260 บาท   ชุดใหญ่ 5 ไม้ ราคา 250 บาท   ราคา 70 บาท   ราคา 70 บาท  
  ชุดกลาง 8 ไม้ ราคา 230 บาท   ชุดเล็ก 3 ไม้ ราคา 150 บาท          
  ชุดเล็ก 5 ไม้ ราคา 180 บาท              
                 
  บั๋นแบ่ว   หมูทอดทรงเครื่อง   บั๋นฮ๋อย   ขาหมูยัดไส้  
  ราคา 60 บาท   ราคา 70 บาท   ราคา 80 บาท   ราคา 70 บาท  
                 
  กระยอสด (ปอเปี๊ยะสด)   กระยอทอด   ขนมจีนแกงไก่   ขนมจีนทรงเครื่อง  
  ราคา 50 บาท   ชุดใหญ่ ราคา 100 บาท   ราคา 55 บาท   ราคา 50 บาท  
      ชุดเล็ก ราคา 70 บาท          
                 
 

หมูยอ/หมูยอหนัง/หมูยอเอ็นแก้ว

  ใส้กรอกทอด   พันหอม   หมูยอทอด  
  ราคา 70 บาท   ราคา 70 บาท   ราคา 70 บาท   ราคา 70 บาท  
                 

เซ็ต A 210 บาท
รวมชุดละ 1,050 บาท ต่อลูกค้า 5 ท่าน

เซ็ต B 240 บาท
รวมชุดละ 1,200 บาท ต่อลูกค้า 5 ท่าน

เซ็ต C 270 บาท
รวมชุดละ 1,350 บาท ต่อลูกค้า 5 ท่าน

 

 1. แหนมเนือง (ชุดกลาง)
 2. กระยอทอด (ปอเปี๊ยะทอด)
 3. กระยอสด (ปอเปี๊ยะสด)
 4. บั๋นแบ่ว
 5. หมูยอหมู / หมูยอหนัง
 6. แหนมซี่โครงหมูทอด
 7. เมี่ยงมาดาม (พันหอม)

 

พิเศษ เครื่องดื่ม ตลอดรายการ

**น้ำเปล่า น้ำแข็ง***

 

 1. แหนมเนือง (ชุดใหญ่)
 2. กระยอทอด (ปอเปี๊ยะทอด)
 3. กระยอสด (ปอเปี๊ยะสด)
 4. ขนมจีนแกงไก่
 5. หมูยอหมู / หมูยอหนัง
 6. แหนมซี่โครงหมูทอด
 7. เมี่ยงมาดาม (พันหอม)
 8. บั๋นฮ๋อย
 9. ไส้กรอกอีสาน

พิเศษ เครื่องดื่ม ตลอดรายการ          

***น้ำอัดลม น้ำเปล่า น้ำแข็ง***

 

 1. แหนมเนือง (ชุดใหญ่)
 2. กระยอทอด (ปอเปี๊ยะทอด)
 3. กระยอสด (ปอเปี๊ยะสด)
 4. ขนมจีนทรงเครื่อง
 5. หมูยอหมู / หมูยอหนัง
 6. แหนมซี่โครงหมูทอด
 7. เมี่ยงมาดาม (พันหอม)
 8. บั๋นฮ๋อย
 9. กุ้งพันอ้อยชุดใหญ่

พิเศษ เครื่องดื่ม ตลอดรายการ       

***น้ำอัดลม น้ำเปล่า น้ำแข็ง ชาจีน***