รายการทานที่ร้าน  
 
กระยอทอด 100/70.- กระยอทอด
100/70.-ขนมจีนแกงไก่
55.-

ขนมจีนแกงไก่
55.-

กระยอสด
50.-

กระยอสด
50.-

หมูยอหนัง/หมู
/เอ็นแก้ว
70.-

หมูยอหนัง/หมู
/เอ็นแก้ว
70.-

พันหอม
70.-

พันหอม
70.-

แหนมใบมะยม
70.-

แหนมใบมะยม
70.-

ขนมจีนทรงเครื่อง
50.-

ขนมจีนทรงเครื่อง
50.-

ไส้กรอกทอด
70.-

ไส้กรอกทอด
70.-

 
 

วีที แหนมเนือง vtnamnueng@hotmail.com
345/1-3 ถ.โพศรี(หลังวัดโพธิสมภรณ์) ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร.042-347111,042-348740-2 แฟกซ์ 042-348551