รายการสั่งทานบ้าน  
 
ชุดพร้อมทาน
5 ไม้ 170.- ชุดพร้อมทาน
5 ไม้ 170.-
ชุดพร้อมทาน
3 ไม้ 110.- ชุดพร้อมทาน
3 ไม้ 110.-
 
   
     
     
 

วีที แหนมเนือง vtnamnueng@hotmail.com
345/1-3 ถ.โพศรี(หลังวัดโพธิสมภรณ์) ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร.042-347111,042-348740-2 แฟกซ์ 042-348551