รายการประเภทเดินทาง  
 
แหนมเนืองกล่องเดินทาง
ชุดใหญ่ 10 ไม้ 250.- แหนมเนืองกล่อง
เดินทาง
ชุดใหญ่ 10 ไม้ 250.-
กุ้งพันอ้อย
กุ้งพันอ้อยชุดใหญ่ 5 ไม้ 190.- กุ้งพันอ้อย
กุ้งพันอ้อยชุดใหญ่ 5 ไม้ 190.-แหนมเนืองกล่องเดินทาง
ชุดเล็ก 5 ไม้ 170.- แหนมเนืองกล่อง
เดินทาง
ชุดเล็ก 5 ไม้ 170.-

กุ้งพันอ้อย
ชุดเล็ก 3 ไม้ 130.- กุ้งพันอ้อย
ชุดเล็ก 3 ไม้ 130.-
แหนมเนืองกล่อง
พรีเมียม 
10 ไม้ 270.- / 8 ไม้ 240. แหนมเนืองกล่อง
พรีเมียม
10 ไม้ 270.-
8 ไม้ 240.-
หมูยอเอ็นแก้ว
65.-/แท่ง หมูยอเอ็นแก้ว
65.-/แท่ง
แหนมเนืองกล่อง
พรีเมียม 5 ไม้ 180.- แหนมเนืองกล่อง
พรีเมียม 5 ไม้ 180.-
หมูยอหมู
55.-/แท่ง หมูยอหมู
55.-/แท่ง
 
 
 

วีที แหนมเนือง vtnamnueng@hotmail.com
345/1-3 ถ.โพศรี(หลังวัดโพธิสมภรณ์) ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร.042-347111,042-348740-2 แฟกซ์ 042-348551