SET A 200 .-      l      SET B 230 .-     l       SET C 250 .-
x
 


SET A 200.-

รายการอาหารเวียดนามพิเศษ สำหรับคณะจอง

* แหนมเนือง (ชุดกลาง)
* กระยอทอด (ปอเปี๊ยทอด)
* กระยอทอด (ปอเปี๊ยสด)
* บั่นแบ๋ว
* หมูยอ
* แหนมซี่โครงหมูทอด
* เมี่ยงมาดาม (พันหอม)

พิเศษ เครื่องดื่ม น้ำเปล่าและน้ำแข็ง ตลอดรายการ (รายการนี้ทั้งหมดสำหรับลูกค้าโต๊ะละ 5 ท่านต่อการจัด 1 เซ็ตอาหาร)
 

วีที แหนมเนือง vtnamnueng@hotmail.com
345/1-3 ถ.โพศรี(หลังวัดโพธิสมภรณ์) ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร.042-347111,042-348740-2 แฟกซ์ 042-348551