SET A 200 .-      l      SET B 230 .-     l       SET C 250 .-
x
 


SET C 250.-

รายการอาหารเวียดนามพิเศษ สำหรับคณะจอง

* แหนมเนือง (ชุดใหญ่)
* กระยอทอด (ปอเปี๊ยทอด)
* กระยอทอด (ปอเปี๊ยสด)
* ขนมจีนทรงเครื่อง
* หมูยอ
* แหนมซี่โครงหมูทอด
* เมี่ยงมาดาม (พันหอม)
* บั่นฮ๋อย
* กุ้งพันอ้อย (ชุดใหญ่)

พิเศษ เครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำเปล่าและน้ำแข็ง และชาจีน ตลอดรายการ (รายการนี้ทั้งหมดสำหรับลูกค้าโต๊ะละ 5 ท่านต่อการจัด 1 เซ็ตอาหาร)

 

วีที แหนมเนือง vtnamnueng@hotmail.com
345/1-3 ถ.โพศรี(หลังวัดโพธิสมภรณ์) ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร.042-347111,042-348740-2 แฟกซ์ 042-348551