สาขาเชียงใหม่

          
 


49/9 ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน (ติดภัตตาคารศรีประกาศ) ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053-266111, 053-266780 - 2, 053-246433 - 5 FAX 053-266780

 

วีที แหนมเนือง vtnamnueng@hotmail.com
345/1-3 ถ.โพศรี(หลังวัดโพธิสมภรณ์) ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร.042-347111,042-348740-2 แฟกซ์ 042-348551